JEE Results

Atharva Thorkar

IIT Kharagpur

Ankit Mandpe

IIT Jodhpur

Atharva Jais

VNIT Nagpur

Abhishek Wani

VNIT Nagpur

Satvik Pillay

VNIT Nagpur

Atharva Burde

VNIT Nagpur

Ayan Khan

VNIT Nagpur

NEET Results

Pranjali Jain

GMC Nagpur

Anshita Dhanvijay

GMC Yavatmal

Yamini Pancholi

DMN Yavatmal

Teesha Tangadpalliwar

GMC Nagpur

Ritika Jain

GMC Nagpur

Shantanu Shende

GMC Mumbai

Ankit Gaikwad

AIIMS Nagpur

Saurabh Mande

GMC Nagpur

Mayuri Waurkar

GMC Gondia

Akanksha Anasane

GMC Gondia